Airmata .

Guru, Mata Air dan Airmata .

Oleh: Dr. Mohammad Nasih

 

Jika pun para guru keluar air mata, itu adalah air mata yang mengalir saat mereka mendo'akan anak-anak didik mereka, agar menjadi manusia yang memiliki manfaat optimal. Sebab, seorang guru yang sejati, tidak hanya mengandalkan usaha pendidikan yang telah dilakukan untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang, tetapi juga permohonan kepada Sang Pemilik ilmu pengetahuan agar berkenan membuka tabir penghalang pada pikiran para murid dan juga diri sendiri.