13 December 2019

Sirah Nabi:

Faedah Sirah Nabi: Kegagalan Abrahah Menyerang Kabah, Tanda Mulianya Quraisy

KONFRONTASI -  Bagaimana kisah selengkapnya mengenai penyerangan Abrahah pada Ka’bah? Apakah berhasil?