Bagaimana Mempersiapkan Bekal Untuk Hari Akhir ?

Oleh : Azwir B. Chaniago
 
 
Kehidupan di dunia adalah sementara. Semua manusia  akan kembali kenegeri akhirat yang abadi. Ini sesuatu yang pasti. Sebelum kembali ke negeri akhirat manusia haruslah mempersiapkan bekal.
 
Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya : “Yaa aiyuhal ladzina aamanut taqullaha wal tandzur nafsun maa qaddamat lighad, wattaqullaha, innalallaha khabiirun bimaa ta’maluun” Wahai orang orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S  al Hasyr 18)
 
Sebaik baik bekal adalah takwa. Allah berfirman : “Wa tazauwaduu fa inna khairaz zaadit taqwaa”. Berbekalah, maka sebaik baik bekal adalah takwa. (Q.S al Baqarah 197).
 
Didalam Kitab Badai’ul Fawa’id disebutkan bahwa : “Semut selalu mempersiapkan bekal pada musim panas untuk musim hujan yang akan datang. Seekor burung, jika telah mengetahui bahwa istrinya hamil maka dia segera  mencari dan mengumpulkan jerami untuk membangun sarang sebelum istrinya bertelur. 
Lalu apa pendapatmu jika engkau sudah mengetahui tentang kedekatan perpindahanmu dari dunia ke alam kubur. Apakah engkau akan membawa tempat tidurmu tanpa persiapan amal. Na’udzubillah.”
 
Allah berfirman : “Waman ‘amila shaalihan fa lianfusihim yamhaduun.” Dan barangsiapa yang beramal shalih, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri (yaitu surga tempat yang menyenangkan). Q.S ar Ruum 44.
 
Fastabiqul khairat, mari berlomba  mempersiapkan bekal untuk hari akhirat yang lebih baik.
 
Wallahu a’lam.  (jft/SEMUADAHIKMAH)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA